Wij maken winnende teams

copyright © 2016 mc2 conceptontwikkeling

HOME

WIJ

AANPAK

BELOFTE

INSPIRATIE

DIENST

CONTACT

ERVARING

De filosofie en aanpak van verSTERK is gebaseerd op ons inzicht dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. Daarbij is het van belang dat je als organisatie, team of individu duidelijk moet weten wat de achterliggende gedachte is van wat je doet; de bedoeling. Dit is het kompas als basis voor je denken, handelen en communiceren. En veelal is deze bedoeling troebel en onduidelijk. Wij geloven dan ook dat elk verbetertraject begint met het helder krijgen van de bedoeling.

Dat betekent eerst ‘loslaten’. Mensen zijn voortdurend bezig met allerlei gedachten, gevoelens over zichzelf en anderen. Net als de vaste protocollen en procedures, in steen gebeitelde verhoudingen en het eeuwige ‘zo doen we het nou eenmaal’. Dit moet je loslaten om in beweging te komen, de bedoeling scherp te krijgen en resultaten te verbeteren.

En als de bedoeling helder en duidelijk is, dan ben je in staat de juiste keuzes te maken, prioriteiten te stellen en je eigenaar van je werk te voelen. Dan maak je in vol vertrouwen afspraken met elkaar. Spreek je elkaar er zonder pardon op aan. En ben je uiteindelijk, als organisatie, team of individu tot meer in staat dan je dacht.